Tuesday, August 28, 2012

kelakuan manusia

Pembentukan kelakuan seseorang itu bermula dari dalam.
Sistem keyakinan akan membentuk pandangan hidup, yang kemudiannya membentuk nilai seseorang
Nilai ini kemudiannya bertukar menjadi sikap.
Sikap itulah yang melahirkan kelakuan
Kelakuan yang dilazimi akan melahirkan karakter.
karakter itulah yang membentuk personaliti seseorang itu.

No comments:

Post a Comment