Tuesday, August 28, 2012

perkara yang membatalkan solat


1.jika salah satu syarat rukun solat tidak dikerjakan atau sengaja ditinggalkan.
2.belaku hadas kecil atau hadas besar.
3.terkena najis secara langsungyang tidak dapat dimaafkan pada badan,pakaian atau tempat solat.
4.berkata-kata dengan perkataan bukan dalam lafaz solat
5.terbuka aurat dengan sengaja sehingga kelihatan 1/4 daripada anggota wuduk.
6.makan atau minum walaupun sedikit.
7.mengubah niat ketika sedang solat.
8.bergerak besar mana-mana anggota berturut-turut sebanyak tiga kali.
9.beralih dada dari arah kiblat
10.menambah rukun yang berupa perbuatan
11.ketawa terbahak-bahak.
12.mendahului imam.
13.murtad.

No comments:

Post a Comment